#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0857..722..799 Vinaphone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0888..279..568 Vinaphone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0942..977..368 Vinaphone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0941..68..70..79 Vinaphone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0857..322..366 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0853..322..366 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0943..119..768 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0946..199..768 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0948..228..068 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0942..818..068 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0946..48..70..79 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0949..37..60..68 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0944..81..64..68 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0947..321..168 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0944..939..768 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 094..28..26..079 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0944..78..00..68 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0941..357..068 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0945..781..768 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0941..022..079 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
21 094..60..62..479 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0943..740..468 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0946..14..70..79 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0949..878..068 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0889..62..82..79 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0836..455..477 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0854..344..399 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0827..344..388 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0946..308..468 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0948..149..168 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua