#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0383.577.020 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0379.337.003 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0862.525.527 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 037.22.77.411 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0386.577.223 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0329.554.733 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0384.662.151 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0339.55.33.84 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0396.711.005 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0349.800.611 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0334.440.611 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0346.070.355 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0356.989.223 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0329.632.439 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0393.188.353 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0395.808.661 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0984.276.155 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0372.663.595 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0353.699.515 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0387.332.161 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0379.877.001 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0354.800.393 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0983.770.494 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0353.224.324 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0977.144.104 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0368.699.226 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0961.233.996 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0977.441.220 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0979.850.350 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0367.696.577 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua