# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0366.02.31.39 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0374.901.339 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0869.892.891 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
4 09.6813.6831 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0869.01.07.15 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0961.32.02.72 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0868.64.02.02 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0869.942.444 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0868.64.10.10 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0974.4.9.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0965.816.479 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0961.363.022 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0971.243.688 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0981.669.278 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0961.774.667 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0868.455.039 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0975.717.553 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0974.182.179 Viettel 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0972.532.479 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0977.61.90.68 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0973.11.22.00 Viettel 14,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 033.77.88.767 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0333.07.07.57 Viettel 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0346.000.268 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0373.52.52.66 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0328.882.822 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0333.08.08.55 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0365.944.922 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0364.558.448 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0395.213.113 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua