# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0902.443.679 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0934.03.03.78 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
3 093.41.41.369 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0936.52.17.17 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0936.58.90.90 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0901.322.879 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0939.20.24.20 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0901.33.74.79 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0938.95.60.68 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0902.368.079 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0932.143.179 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0906.98.0179 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0932.070.068 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0934.03.79.68 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0906.93.71.79 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0901.307.368 Mobifone 2,400,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0937.961.967 Mobifone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0936.61.61.55 Mobifone 1,400,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0934.21.30.30 Mobifone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0938.74.65.68 Mobifone 1,600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0935.00.5554 Mobifone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0938.70.63.68 Mobifone 1,600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0936.94.53.53 Mobifone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0909.275.444 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0937.144.858 Mobifone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0902.300.568 Mobifone 1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0935.082.368 Mobifone 2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0931.409.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0935.71.3368 Mobifone 2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 093.41.41.688 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua