#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0329.673.079 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0338.225.825 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0344.212.202 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0984.061.929 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0374.484.068 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0385.80.80.97 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0347.663.988 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0352.92.92.77 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0328.695.339 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
10 037.322.0006 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0356.580.980 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0397.112.334 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0332.778.633 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0338.545.667 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0966.747.855 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0977.077.101 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0356.977.588 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0385.118.599 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0983.233.442 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0375.299.585 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0353.28.28.80 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0329.002.989 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0332.799.383 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0363.633.277 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0397.943.973 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0357.651.654 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0982.88.44.07 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0976.44.66.93 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0987.377.550 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0376.480.679 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua