#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0862.587.857 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0342.083.383 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0973.188.676 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0385.088.022 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0862.215.265 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0961.24.74.84 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0348.634.346 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0974.900.278 Viettel1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0964.81.73.81 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0986.334.044 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0367.80.63.68 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0335.088.579 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0971.4222.95 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0346.239.639 Viettel5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0389.388.077 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0332.855.895 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0966.881.404 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0345.86.68.41 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0386.765.079 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0367.828.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0377.304.504 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0347.613.617 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0327.330.550 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0962.00.66.43 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0354.382.823 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0329.07.1951 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0964.507.407 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0967.800.553 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0396.510.150 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0326.813.893 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua