#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0979.850.350 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0977.441.220 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0978.010.644 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0980.600.225 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0866.733.955 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0989.415.545 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0342.399.077 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0379.022.676 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0327.161.030 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0337.633.445 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0348.378.357 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0332.669.774 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0382.313.006 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0974.107.282 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0369.544.311 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0376.443.202 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0378.626.446 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0344.052.078 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0364.32.8881 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0395.882.151 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0397.611.070 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0346.223.848 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0363.994.711 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0337.939.110 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0395.446.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0966.011.060 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0362.055.646 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0383.611.855 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0983.612.642 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0345.033.488 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua