#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0343.023.523 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0865.25.25.69 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0349.24.64.68 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0345.86.86.19 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0352.391.791 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0338.69.96.83 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0367.135.513 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0865.788.676 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0343.76.76.75 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0384.172.339 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0387.023.866 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0399.258.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0334.74.32.79 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0374.96.71.79 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0382.77.0139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0398.541.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0369.81.82.39 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0345.58.18.39 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0342.498.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0335.276.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0346.32.0001 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0986.99.44.76 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0375.711.577 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
24 034.62.64.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0349.877.168 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0389.458.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0347.980.239 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0343.727.139 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 096.63.63.013 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0984.259.838 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua