#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0969.904.094 Viettel2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0976.15.30.30 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0982.66.22.81 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 097.696.44.33 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0966.757.750 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0964.805.468 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0962.984.068 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0973.41.80.86 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0967.549.068 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0967.93.93.44 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0965.349.394 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0975.26.30.30 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0975.14.30.30 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0975.27.30.30 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0976.15.20.20 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0973.842.428 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
17 096.7774.929 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0967.550.848 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0967.144.929 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0976.32.20.20 Viettel2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0976.17.20.20 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0982.16.74.74 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0975.83.83.00 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0962.042.068 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0961.277.270 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua