#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0942.937.068 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0917.955.626 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0943.077.639 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0943.061.561 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0889.942.444 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0943.017.797 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
7 094.29.28.811 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0941.474.221 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0942.086.778 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0946.479.101 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0941.592.717 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0943.181.121 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0942.744.007 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0943.14.51.56 Vinaphone250,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0948.751.339 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0941.771.922 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0941.576.255 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0886.02.95.02 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0944.875.633 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0942.927.298 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0889.646.331 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0941.581.556 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0853.18.18.28 Vinaphone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0943.046.146 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0942.180.949 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0941.848.744 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0886.33.77.10 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0943.171.484 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0942.96.98.94 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0946.32.85.32 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua