# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0946..199..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0943..119..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0853..322..366 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0857..322..366 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0941..68..70..79 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0942..977..368 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0888..279..568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0857..722..799 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0949..37..60..68 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0946..48..70..79 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0942..818..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0948..228..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0949..878..068 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0946..14..70..79 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0943..740..468 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
16 094..60..62..479 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0941..022..079 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0945..414..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0945..781..768 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0945..411..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0941..357..068 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0943..608..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0944..78..00..68 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0949..154..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 094..28..26..079 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0941..264..279 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0944..939..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0948..149..168 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0947..321..168 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0946..308..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua