#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0941.474.221 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0942.086.778 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0946.479.101 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0941.592.717 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0943.181.121 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0942.744.007 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0943.14.51.56 Vinaphone250,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0948.751.339 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0941.771.922 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0941.576.255 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0886.02.95.02 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0944.875.633 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0942.927.298 Vinaphone250,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0889.646.331 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0941.581.556 Vinaphone250,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0853.18.18.28 Vinaphone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0943.046.146 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0942.180.949 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0941.848.744 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0886.33.77.10 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0943.171.484 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0942.96.98.94 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0946.32.85.32 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0941.773.010 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0941.73.4449 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 09.4316.3461 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0946.21.82.21 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0942.77.00.61 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0943.117.094 Vinaphone250,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0942.982.755 Vinaphone300,000 đ Sim thường Đặt mua