# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0947..569..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0945..041..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0948..275..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0943..879..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0949..124..079 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0945..419..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0918..723..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0943..821..468 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0945..877..959 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0942..243..079 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0948..612..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0947..995..985 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0946..59..40..79 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0948..95..95..44 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0889..630..688 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0889..635..179 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0886..307..703 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0943..145..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0942..80..40..79 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0948..024..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0941..578..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0842..10..10..60 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0943..494..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0944..526..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0944..708..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0942..016..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0942..496..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0942..785..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0942..506..339 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0886..15..15..87 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua