#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0901.327.699 Mobifone600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0936.74.41.41 Mobifone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0936.75.42.42 Mobifone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
4 093.664.0002 Mobifone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0901.42.55.42 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0931.880.959 Mobifone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0901.264.668 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0934.679.468 Mobifone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0931.131.887 Mobifone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0936.891.768 Mobifone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0936.42.1168 Mobifone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0901.744.368 Mobifone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0932.494.565 Mobifone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0901.558.959 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0904.997.858 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0935.15.62.68 Mobifone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0934.238.738 Mobifone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0906.8.8.2017 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0704.6666.09 Mobifone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0703.9999.48 Mobifone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0703.9999.05 Mobifone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0703.8888.59 Mobifone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0765.7777.48 Mobifone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0765.7777.13 Mobifone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0765.6666.59 Mobifone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0765.6666.15 Mobifone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0774.079.079 Mobifone50,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0901.501.479 Mobifone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0795.253.253 Mobifone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua