#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0365.69.0002 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0965.848.332 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0980.600.225 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0978.010.644 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0943.077.639 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0917.955.626 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0942.937.068 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0379.022.676 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0342.399.077 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0989.415.545 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0866.733.955 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0382.313.006 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0332.669.774 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0348.378.357 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0337.633.445 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0327.161.030 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0369.544.311 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0974.107.282 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0395.882.151 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0364.32.8881 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0344.052.078 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0378.626.446 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0376.443.202 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0337.939.110 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0363.994.711 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0346.223.848 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0397.611.070 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0383.611.855 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0362.055.646 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0966.011.060 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua