#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0395.446.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0983.612.642 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0353.584.239 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0347.001.766 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 037.51.51.771 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0345.033.488 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0961.737.442 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0862.977.323 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0352.991.266 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0328.244.858 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0981.811.544 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0984.544.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0943.061.561 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0346.13.4004 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0374.660.363 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0379.522.313 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0353.118.535 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0372.977.633 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0346.00.99.42 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0393.255.110 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0865.722.633 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0394.822.600 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0329.85.24.85 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0968.600.637 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0394.565.007 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0372.006.733 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0393.599.808 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0397.664.060 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0378.664.377 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0326.008.556 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua