# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0942..243..079 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0943..821..468 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0945..419..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0943..879..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0945..041..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0947..067..468 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0943..081…068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0941..578..068 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0948..024..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0942..80..40..79 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0943..145..768 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0886..307..703 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0889..635..179 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0889..630..688 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0946..59..40..79 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0948..612..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0945..877..959 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0918..723..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0949..124..079 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0948..275..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0947..569..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0943..494..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0842..10..10..60 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0826..10..10..50 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0823..10..10..50 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0889..64..22..64 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0889..642..646 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0888..42..42..91 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0856..144..177 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0829..100.177 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua