#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0842..800..855 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0842..10..10..60 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0842.733.755 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0846.755.766 Vinaphone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0842.611.633 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0849.611.633 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0843.611.633 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0845.611.633 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0842.800.833 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0846.322.366 Vinaphone1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0843.600.699 Vinaphone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0845.344.366 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0847.344.366 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0846.344.388 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0842.10.10.70 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0843.10.10.70 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0843.10.10.80 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0846.700.755 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0845.700.755 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0842.700.755 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0846.455.499 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0846.455.488 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0842.86.86.96 Vinaphone1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0842.722.755 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0849.011.066 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0842.100.177 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0845.100.177 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0849.100.177 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0842.18.18.38 Vinaphone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0849.18.18.38 Vinaphone5,000,000 đ Sim thường Đặt mua