# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888..279..568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0889..62..82..79 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0889..978..168 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0889..630..688 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0889..635..179 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0886..307..703 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0886..15..15..87 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0888..42..42..91 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0889..642..646 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0889..64..22..64 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0889..628..939 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0888..084..399 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0888.90.90.82 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0886.043.643 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0888.91.91.73 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0886.93.93.17 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0886.48.48.63 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0888.05.05.46 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0888.66.00.62 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0888.65.94.65 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0886.50.62.50 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0886.41.89.41 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0886.24.91.24 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0886.22.44.12 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0886.27.19.27 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0888.11.44.03 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0888.05.91.05 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0886.11.44.27 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0888.15.15.43 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0888.31.31.70 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua