#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0889.942.444 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0886.02.95.02 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0886.33.77.10 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0889.646.331 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0886.44.88.50 Vinaphone400,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0888..279..568 Vinaphone3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0889..62..82..79 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0889..978..168 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0889..630..688 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0889..635..179 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0886..307..703 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0886..15..15..87 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0888..42..42..91 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0889..642..646 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0889..64..22..64 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0889..628..939 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0888..084..399 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0888.90.90.82 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0886.043.643 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0888.91.91.73 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0886.93.93.17 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0886.48.48.63 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0888.05.05.46 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0888.66.00.62 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0888.65.94.65 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0886.50.62.50 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0886.41.89.41 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0886.24.91.24 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0886.22.44.12 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0886.27.19.27 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua