# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0918..723..068 Vinaphone 700,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0912..007..027 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0917..300..767 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0917..61..61..47 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0917.210.510 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0913.721.726 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0917.412.415 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0912.111.224 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0917.504.524 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0912.702.139 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0916.640.086 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0917.342.362 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0912.521.524 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0914.37.68.39 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0915.16.16.01 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
16 091.224.0004 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0916.47.47.06 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0917.686.479 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0915.270.570 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0915.280.980 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0919.695.964 Vinaphone 600,000 đ Sim thường Đặt mua