#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0911.572.186 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0913.774.121 Vinaphone500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0919.695.694 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0918..723..068 Vinaphone700,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0912..007..027 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0917..300..767 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0917..61..61..47 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0917.210.510 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0913.721.726 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0917.412.415 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0912.111.224 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0917.504.524 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0912.702.139 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0916.640.086 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0917.342.362 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0912.521.524 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0914.37.68.39 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0915.16.16.01 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
19 091.224.0004 Vinaphone1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0916.47.47.06 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0917.686.479 Vinaphone2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0915.270.570 Vinaphone800,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0915.280.980 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0919.695.964 Vinaphone600,000 đ Sim thường Đặt mua