# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0949..37..60..68 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0946..48..70..79 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0942..818..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0948..228..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0946..199..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0943..119..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0941..68..70..79 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0942..977..368 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0945..414..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0945..411..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0943..608..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0949..154..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0941..264..279 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0948..149..168 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0946..308..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0949..878..068 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0946..14..70..79 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0943..740..468 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
19 094..60..62..479 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0941..022..079 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0945..781..768 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0941..357..068 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0944..78..00..68 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 094..28..26..079 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0944..939..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0947..321..168 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0944..81..64..68 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 094..80..80..539 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
29 094..31..37..068 Vinaphone 900,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0941..578..079 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua