#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0984.061.929 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0983.233.442 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0982.88.44.07 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0987.377.550 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0986.334.044 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0986.99.44.76 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0984.259.838 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0989.373.009 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0984.866.808 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0981.993.606 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0989.104.014 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0989.003.053 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0985.343.112 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0981.64.5279 Viettel5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0981.64.5179 Viettel4,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0981.684.686 Viettel27,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0981.43.68.69 Viettel5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0983.96.45.45 Viettel2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0981.04.66.33 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0987.033.747 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0981.323.022 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0985.343.044 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0987.931.778 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0981.434.229 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0987.676.400 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0987.74.71.74 Viettel3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0981.448.878 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0985.712.716 Viettel2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0987.97.63.97 Viettel2,500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0989.93.93.17 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua