#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0983.770.494 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0984.276.155 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0980.600.225 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0989.415.545 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0983.612.642 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0984.544.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0981.811.544 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0989.730.911 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0988.732.744 Viettel500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0987.94.04.34 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0981.64.14.24 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0988780040 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
13 0989178563 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
14 0989194241 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
15 0989203006 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
16 0989375372 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
17 0989675430 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
18 0989760162 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
19 0989871148 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
20 0987635332 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
21 0987636408 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
22 0987797431 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
23 0987838640 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
24 0988156603 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
25 0988511755 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
26 0988512673 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
27 0988542329 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
28 0988758430 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
29 0986576827 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
30 0986647394 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua