# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.669.278 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0986.771.455 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0984.01.99.44 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0985.76.43.43 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0983.220.959 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0985.72.30.30 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0984.144.139 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0986.29.40.40 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0985.47.20.20 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0983.78.14.14 Viettel 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0984.03.99.22 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0984.06.51.51 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0981.776.575 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0987.558.774 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0985.084.368 Viettel 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0981.84.22.11 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0986.14.00.77 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0985.694.649 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0988.634.674 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0985.020.820 Viettel 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0984.555.020 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0983.77.11.20 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0984.77.55.72 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0981.942.878 Viettel 800,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0981.424.464 Viettel 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0984.717.002 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
27 098.414.0369 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0981.961.479 Viettel 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0989.55.44.72 Viettel 600,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0981.84.21.21 Viettel 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua