#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0983083937 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
2 0983129070 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
3 0981622437 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
4 0981630389 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
5 0981642091 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
6 0981733620 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
7 0981835510 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
8 0981922035 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
9 0981948417 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
10 0981964425 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
11 0981987031 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
12 0981071880 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
13 0981153473 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
14 0981266794 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
15 0981507298 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
16 0981540676 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
17 0981614692 Viettel99,000 đ Sim 4G Đặt mua
18 0984.061.929 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0983.233.442 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0982.88.44.07 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0987.377.550 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0986.334.044 Viettel800,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0986.99.44.76 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0984.259.838 Viettel600,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0989.373.009 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0984.866.808 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0981.993.606 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0989.104.014 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0989.003.053 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0985.343.112 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua