# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0949..154..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0941..264..279 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0948..149..168 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0946..308..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0827..344..388 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0854..344..399 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0836..455..477 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0889..62..82..79 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0945..414..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0945..411..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0943..608..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0842..800..855 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0948..20..70..68 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0941..491..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0948..029..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0945..014..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0942..589..079 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0889..978..168 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0941..748..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 094..80..80..539 Vinaphone 800,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0943..561..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 094..31..37..068 Vinaphone 900,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0942..147..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0941..578..079 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0947..328..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0946..332..768 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0946..631..768 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0945..418..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0947..310..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0942..58..40..68 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua