#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0338.225.825 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0984.061.929 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0385.80.80.97 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0352.92.92.77 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0966.747.855 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0977.077.101 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0356.977.588 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0385.118.599 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0982.88.44.07 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0976.44.66.93 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0862.587.857 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0973.188.676 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0961.24.74.84 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0974.900.278 Viettel1,800,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0964.81.73.81 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0971.4222.95 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0367.80.63.68 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0335.088.579 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0367.828.778 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0327.330.550 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0374.96.71.79 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0986.99.44.76 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0349.877.168 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0374.561.579 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0362.879.639 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0367.045.168 Viettel1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0399.64.3339 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 037.550.37.39 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0348.011.068 Viettel1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0964.149.419 Viettel1,200,000 đ Sim thường Đặt mua