# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0942..977..368 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0888..279..568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0857..722..799 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0949..37..60..68 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0946..48..70..79 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0942..818..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0948..228..068 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0946..199..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0943..119..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0853..322..366 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0857..322..366 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0941..68..70..79 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0945..414..068 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0945..781..768 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0945..411..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0941..357..068 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0943..608..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0944..78..00..68 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0949..154..968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 094..28..26..079 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0941..264..279 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0944..939..768 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0948..149..168 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0947..321..168 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0946..308..468 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0944..81..64..68 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0827..344..388 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0854..344..399 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0836..455..477 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0889..62..82..79 Vinaphone 1,000,000 đ Sim thường Đặt mua