# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888..279..568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0857..722..799 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0328.882.822 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0964.122.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0345.699.179 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0342.114.979 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0348.76.75.76 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0349.688.669 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0843.600.699 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0857.600.699 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0819.722.788 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0857.722.788 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0853.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0842.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0849.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0843.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0845.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0849.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0813.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0854.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0814.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0898.131.779 Không xác định 4,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0898.44.3339 Không xác định 4,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 0901.428.438 Mobifone 4,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0931.411.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0931.400.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0931.409.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
28 093.41.41.688 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0909.248.179 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0934.23.1979 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua