# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0888..279..568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0857..722..799 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0328.882.822 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0964.122.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0345.699.179 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0342.114.979 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0819.722.788 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0857.722.788 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0348.76.75.76 Viettel 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0349.688.669 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0843.600.699 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0857.600.699 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0853.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0842.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0849.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0843.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0845.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0849.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0813.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0854.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0814.18.18.98 Vinaphone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0931.400.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0931.409.479 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
24 093.41.41.688 Mobifone 3,200,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0909.248.179 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0934.23.1979 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0906.949.668 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0935.9929.68 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0935.669.268 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0935.705.668 Mobifone 3,000,000 đ Sim thường Đặt mua