# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0328.882.822 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
2 0356.131.131 Viettel 8,000,000 đ Sim thường Đặt mua
3 0349.688.669 Viettel 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
4 0853.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
5 0842.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
6 0849.18.18.38 Vinaphone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
7 0935.9929.68 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
8 0935.669.268 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
9 0909.248.179 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
10 0934.23.1979 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
11 0906.949.668 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
12 0707.6666.43 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
13 0707.6666.90 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
14 0707.8888.20 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
15 0707.8888.57 Mobifone 8,000,000 đ Sim thường Đặt mua
16 0707.9999.03 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
17 0707.9999.37 Mobifone 8,000,000 đ Sim thường Đặt mua
18 0707.9999.72 Mobifone 7,000,000 đ Sim thường Đặt mua
19 0708.7777.54 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
20 0708.7777.96 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
21 0708.9999.25 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
22 0708.9999.57 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
23 0764.8888.97 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
24 077.6666.787 Mobifone 10,000,000 đ Sim thường Đặt mua
25 0764.919.979 Mobifone 8,000,000 đ Sim thường Đặt mua
26 0707.6666.12 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
27 0707.6666.42 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
28 0707.6666.83 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua
29 0707.8888.17 Mobifone 8,000,000 đ Sim thường Đặt mua
30 0707.9999.32 Mobifone 5,000,000 đ Sim thường Đặt mua